Jak najít majitele pozemku

Jak najít majitele pozemku snadno a rychle, online, ale hlavně zdarma? Cesty jsou minimálně tři: přes online katastr nemovitostí, přes stránky iKatastr.cz (či v mobilní aplikaci iKatastr), do třetice přes aplikaci Mapy.cz (v mobilu i v PC), protože je propojena právě s katastrem.

Každá z cest nabídne jinak složitý prvotní přístup ke konkrétní nemovitosti, ale jméno majitele zjistíte v každé z nich zdarma. Zatímco na stránkách katastru musíte znát adresu nebo parcelní číslo, v aplikacích lze hledat v mapě – a na nalezený pozemek jen kliknout. Pokud se rozhodnete zjistit si o majiteli pozemku anebo o jeho nemovitosti více, už budete muset uhradit správní poplatek.

Jak najít majitele pozemku na stránkách Katastru nemovitostí

Jestliže znáte přesnou adresu nebo dokonce parcelní číslo, můžete jít rovnou na webové stránky českého Katastru nemovitostí. Najdete ho na adrese www.cuzk.cz. Provozuje ji Státní správa zeměměřictví a katastru, pod niž spaná i veřejnosti více známý Český úřad zeměměřičský a katastrální, samotné Katastrální úřady či inspektoráty.

V horní polovině stránky se vám zobrazí základní rozcestník na tři důležitá místa na webu:

 • nahlížení do katastru nemovitostí
 • dálkový přístup do katastru nemovitostí
 • Geoportál

Vaším úkolem bude kliknout na „Nahlížení do katastru nemovitostí“. Otevře se nový panel věnovaný online přístupu do katastru. Podle toho, jestli znáte čísla parcely nebo přesnou adresu, klikněte buď na „Vyhledání parcely“nebo na „Vyhledání stavby“.

Poznámka na okraj: Vyhledat se tu dá i majitel bytové jednotky, také stav právě probíhajícího řízení. A máte-li identitu občana, s výhodou využijete „Můj katastr“ – vyhnete se tím nutnosti opisovat kód CAPTCHA, jakmile se budete chtít dostat do další vrstvy informací, v níž se nachází i jméno majitele nemovitosti.

 • Jestliže zvolíte „Vyhledání parcely“, zadáte v dalším kroku jméno katastrálního území nebo název obce a dáte „Vyhledat“. V následném kroku už zadáváte číslo parcely, u níž chcete majitele zjistit. A opět kliknete na „Vyhledat“.
 • V případě, že znáte jen adresu, zvolíte „Vyhledání stavby“ a zadáte ulici a číslo domu, název obce, klikněte na „Vyhledat“.

Kdo je majitelem pozemku, však ještě neuvidíte. Takže jak pokračovat a jak najít majitele pozemku? Aby vám Katastrální úřad jméno prozradil, musíte nejprve vyplnit CAPTCHA kód a kliknout na „Pokračovat“. Opatření je zavedeno proto, aby nebylo možné získávání dat automatizovanými prostředky.

Po vyplnění kódu a jeho odeslání se vám odemkne spodní část obrazovky s dalšími údaji:

 • vlastníci a jejich adresa trvalého pobytu
 • způsob ochrany nemovitosti – zda jsou nějaké evidovány
 • omezení vlastnického práva (pokud nějaká jsou) – typicky zástava u hypotéky, exekuce, věcná břemena
 • řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj.

Jak zjistit majitele pozemku pomocí Mapy.cz

Snadno a rychle se ke jménu majitele pozemku dostanete přes aplikaci Mapy.cz. Tu oceníte, jakmile jste v terénu (v České republice), na místě, u nějž majitele pozemku hledáte. Nebo znáte jen polohu pozemku na mapě, ale nikoliv adresu nebo čísla parcely. S výhodou využijete Mapy.cz, které jsou s katastrálními záznamy propojeny.

Jen necháte aplikaci, aby vám označila vaši polohu, případně v ní vyhledáte pozemek/dům. Klikněte na správné místo na mapě (lze využít i panoramatického zobrazení s fotkami).  Jakmile máte identifikován pozemek, o který vám jde, v mobilu povytáhnete lištu ze spodní části obrazovky nahoru. V posledním řádku tohoto výsuvného okna bude kolonka „Další odkazy“ a pod ní „Informace o parcele v Katastru nemovitostí“.

Na tento odkaz klinete a skončíte na správném parcelním čísle a adrese v českém Katastru nemovitostí, kde si přečtete základní informace, které katastr nemovitostí o pozemku vede (ale majitele v prvním kroku ještě ne). Pro zobrazení je nutné přepsat kód CAPTCHA a odeslat jej, jako jsme psali o kapitolku výše.

Vyhledání půjde i v počítači, jen si výsuvné okno zobrazíte kliknutím pravým tlačítkem myši. Tím se rozbalí nabídka, v níž na posledním řádku bude „Co je zde?“ Po kliknutí na tuto otázku se na pravé straně obrazovky otevře lišta se stejnými informacemi, jako v mobilu na vysouvacím okně. I tady kliknete na „Informace o parcele v Katastru nemovitostí“.

Jak najít majitele pozemku na stránkách iKatastr.cz

Stránky iKatastr.cz vám nabídnou podobnou službu jako Mapy.cz. Pozemek si najdete na mapě, necháte označit ikonkou. Hledat se dá jak ručně, tak pomocí adresy. Na ikonku kliknete a rozbalí se vám stejné okno s informacemi jako na stránkách katastru poté, co jste do vyhledávače zadali třeba adresu. I zde bude nutné vložit CAPTCHA kód, abyste se dostali až ke jménu majitele pozemku.

I tato aplikace je k dispozici pro Android a také pro iOS.

Jak zjistit, jestli je nemovitost zatížena břemenem, zástavou nebo třeba exekucí

Údaje o omezení vlastnických práv je uvedeno těsně pod jménem majitele pozemku, takže nijak složité hledání netřeba. Postupujete, jako jsme uvedli výše.

shutterstock 2083460761

Jaké informace o pozemku a jeho majiteli jsou dostupné zdarma

Zcela zdarma najdete v nemovitostním katastru tyto zápisy o pozemku nebo stavbě:

 • parcelní číslo
 • obec
 • katastrální území
 • číslo LV (list vlastnictví, dříve Výpis z katastru nemovitostí)
 • výměra
 • typ parcely
 • mapový list
 • určení výměry
 • druh pozemku
 • sousední parcely

Jestliže je součástí pozemku i stavba, najdete o ní zdarma následující informace:

 • číslo popisné (jde-li o budovu s číslem popisným)
 • pozemek, na němž stavba stojí
 • stavební objekt
 • ulice
 • adresní místo

Po zadání CAPTCHA kódu, či po vaší identifikaci pomocí Identity občana, se dále rozbalí informace, které jsme již uvedli výše.

Pokud se zajímáte o List vlastnictví, stačí nahoře v menu kliknout na „LV“ a po opsání CAPTCHA kódu se o něm zobrazí následující údaje:

 • vlastnické právo
 • parcelní číslo
 • stavby
 • jednotky
 • práva stavby

Jaké informace o pozemku a jeho majiteli jsou dostupné za správní poplatek

Správní poplatek je nutné uhradit, jakmile chcete ještě podrobnější údaje o pozemku. Ty se nacházejí na Listu vlastnictví. Konkrétně se to dozvíte:

 • rodné číslo majitele nemovitosti,
 • identifikační číslo, když je majitelem nemovitosti právnická osoba,
 • pokud je nemovitost zastavena, tak výši hypotéky i banku, u které je sjednána,
 • podrobnosti o věcných břemenech, exekucích a zástavních právech,
 • nabývací tituly a jiné podklady k zápisu (vypořádání o dědictví, kupní smlouvy, darovací smlouvy, usnesení soudů a podobně).

V Listu vlastnictví je uvedena i historie dané nemovitosti, takže se o ní většinou dozvíte vše, co potřebujete. Jestliže je nemovitost starší než samotný katastrální úřad, dohledávat musíte ručně v pozemkových knihách nebo gruntovních knihách. Ty bývají k dispozici buď na katastrálním úřadu, případně v oblastním archivu – na obou místech lze vyjednat nahlédnutí do nich.

Kolik stojí List vlastnictví

Ověřený opis nebo kopie listin ze sbírky listin katastru nemovitostí a sbírky listin pozemkové knihy je zpoplatněn 50 Kč za každou i jen započatou stránku formátu A4.

Kde lze získat List vlastnictví

List vlastnictví si můžete na stránkách Katastrálního úřadu stáhnout sami, ale musíte sem být přihlášení Identitou občana anebo skrze svůj již dříve zřízený účet. List vlastnictví vložíte do košíku a zaplatíte za něj podle toho, kolik má stran.

Získat se dá samozřejmě na samotném Katastrálním úřadu. Nebo na kterémkoliv CzechPointu, kam si s sebou musíte vzít občanský průkaz. To ostatně platí i o návštěvě katastru za účelem získání Listu vlastnictví vybraného pozemku či stavby.

Čtěte dál!

Dobře bydlet pomáhá STAVOTECH Olomouc 

Covid, inflace, války za humny, energetická chudoba – posledních pár let...

HLASUJTE PRO NEJ INTERIÉR V ČR!

Pokud se zajímáte profesně nebo jen uživatelsky o interiérový design, jistě...

Komentáře

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Oblíbené články

Jak umíchat Aperol Spritz – přísady a poměry

Aperol Spritz je koktejl pocházející z Itálie, složený z...

Hmyz v bytě: Jak se zbavit malého hmyzu v domácnosti

Nežádoucí hmyz v bytě nás může pořádně potrápit. Ale...

Jak udržovat živý plot

Jednou z možností, jak esteticky oddělit zahradu od okolí...