Návod: Jak podat daňové přiznání elektronicky?

Jste fyzická nebo právnická osoba a dosáhli jste v roce 2021 příjmu v určité výši? Pak jste povinni podat daňové přiznání v roce 2022. Daňové přiznání můžete podat několika způsoby, ale my vám poradíme, jak ho podat elektronicky.

Podání daňového přiznání

Daň z příjmu je velmi důležitou a podstatnou součástí veřejných příjmů. Od 1. ledna 2022 je známo, kolik musí daňoví poplatníci zaplatit finančnímu úřadu za předchozí rok a jakým způsobem. Veškeré tyto informace poskytuje Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“).

Jak podat daňové přiznání elektronicky

Na následujících řádcích se dozvíte, jak podat daňové přiznání online. Také vám řekneme, kdo musí podat daňové přiznání a kdo je od daně osvobozen. Při podávání daňového přiznání je však důležité dodržet termín a způsob podání.

Jak podat daňové přiznání za rok 2021 elektronicky

Daňové přiznání za rok 2021 můžete podat jednoduše elektronicky prostřednictvím portálu české finanční správy. O elektronickou komunikaci a elektronické doručování daňového přiznání správci daně mohou dobrovolně požádat i nepodnikatelé.

shutterstock 1873626667
Foto: Shutterstock.com

Formuláře pro vyplnění daňového přiznání

Daňové přiznání se podává na formulářích a tiskopisech, které poplatníci najdou na portálu daňové správy. Jedná se o formuláře a elektronické formuláře pro daň z příjmů právnických nebo fyzických osob, které patří do kategorie A nebo B.

Daňové přiznání fyzické osoby typu A

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob typu A vyplňují poplatníci, kteří ve zdaňovacím období dosáhli příjmů pouze ze závislé činnosti, tj. ze zaměstnání ve smyslu zákona o daních z příjmů.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob typu B

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob typu B vyplňují poplatníci, kteří ve zdaňovacím období 2021 dosáhli příjmů z podnikání (živnosti), příjmů z pronájmu, příjmů z umělecké činnosti, příjmů z kapitálového majetku, příjmů ze závislé činnosti, ostatních příjmů nebo příjmů z jiné samostatné výdělečné činnosti.

Jak podat daňové přiznání elektronicky

Daňové přiznání je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu Finanční správy České republiky, kam se musí poplatník nejprve zaregistrovat a poté přihlásit. Na výběr je několik způsobů:

Do kdy musím podat daňové přiznání?

Základní lhůta pro podání přiznání je letos 1.4.2022. Podáváte-li elektronicky přes datovou schránku, pak je termín podání do 2.5.2022.

A do kdy je třeba zaplatit nedoplatek na pojistném? Je třeba nedoplatek zaplatit nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy byl podán Přehled o výši daňového základu zdravotní pojišťovně.

TIP: Video o tom, jak podat daňové přiznání elektronicky

Inspirativní pro vás může být také následující video, které ukazuje, jak odeslat daňové přiznání elektronicky.

Často kladené otázky – Daňové přiznání

Zatímco v předchozích řádcích jsme vás seznámili především s tím, jak podat daňové přiznání elektronicky (včetně přiznání za rok 2021), v následujících řádcích se zaměříme na obecné nejčastější dotazy týkající se podání daňového přiznání.

Kdo musí podat daňové přiznání?

Kdo musí podat daňové přiznání, závisí na celkové výši zdanitelných příjmů, které fyzické a právnické osoby dosáhly v předchozím daňovém roce. Zdanitelné příjmy jsou všechny příjmy, které podléhají dani a nejsou od daně z příjmů osvobozeny. Tyto daně zahrnují příjmy, které fyzická osoba získala ze zdrojů v zahraničí.

shutterstock 1030638160 1
Foto: Shutterstock.com

Povinnost podat přiznání k dani z příjmů za rok 2021 mají i právnické osoby, které spadají do následujících dvou kategorií, a to:

 • pokud se jedná o obchodní společnost, bez ohledu na výši zdanitelných příjmů, kterých dosáhla v daném zdaňovacím období,
 • pokud jsou obchodní společností, ale ve zdaňovacím období 2021 dosáhly příjmů, které podléhají dani a podléhají dani z příjmů. Patří sem například obchodní sdružení, neziskové organizace a organizace, které nejsou založeny za účelem podnikání.

Kdy musím podat daňové přiznání?

Povinnost podat daňové přiznání mají všechny fyzické a právnické osoby, které v uplynulém zdaňovacím období (kalendářním nebo finančním) dosáhly určité výše zdanitelných příjmů.

Které fyzické osoby jsou osvobozeny od povinnosti podat daňové přiznání?

V některých případech nemají fyzické osoby povinnost podat daňové přiznání. Jedná se o osoby, jejichž celkový zdanitelný příjem nepřesahuje minimální částku, která zakládá povinnost podat daňové přiznání. Mohli se například stát nezaměstnanými po určité době v daném zdaňovacím období, pokud byli pracujícími studenty nebo pokud byli důchodci s příležitostným příjmem. Také pokud se v posledním roce vrátili z rodičovské dovolené nebo na ni nastoupili. Od podání daňového přiznání jsou osvobozeny i osoby, které neuplatnily daňové zvýhodnění na děti nebo nezdanitelnou část základu daně na poplatníka. Pokud však spadáte do jedné z těchto kategorií, můžete mít nárok na vrácení daně, které získáte pouze v případě, že podáte daňové přiznání.

shutterstock 1054467068 1
Foto: Shutterstock.com

Které právnické osoby jsou osvobozeny od povinnosti podat daňové přiznání?

Právnické osoby, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání a mají pouze příjmy, které nepodléhají dani v roce 2021, jsou osvobozeny od povinnosti podat daňové přiznání. Stejně tak pokud jste občanské sdružení nebo rozpočtová organizace, která měla v roce 2021 pouze příjmy osvobozené od daně a příjmy, z nichž se daň vybírá srážkou. Od povinnosti podat daňové přiznání jsou osvobozeny také PO, jejichž příjmy tvořily pouze příjmy z církevních sbírek, bohoslužeb a příspěvků plynoucích registrovaným církvím a náboženským společnostem.

Kdo je povinen podat daňové přiznání elektronicky?

Daňové přiznání lze podat několika způsoby, ale je nutné komunikovat s finančním úřadem a podat přiznání výhradně elektronicky:

 • právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku,
 • fyzické osoby (podnikatelé – živnostníci) registrované k dani z příjmů, to platí i pro živnostníky, kteří v roce 2021 ukončili nebo pozastavili živnost,
 • osoby povinné k dani z přidané hodnoty,
 • daňoví poradci daňových subjektů, které zastupují, nebo právníci či jiní zástupci daňových subjektů, které zastupují při správě daní.

Jak mohu prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání?

Pokud poplatník není schopen podat daňové přiznání v zákonné lhůtě, může požádat správce daně o odklad na základě výzvy na předepsaném formuláři.

Jak zaplatit daňové přiznání?

Způsob, jakým můžete zaplatit daňové přiznání, se opět liší v závislosti na tom, zda jste rezident nebo nerezident, případně právnická osoba.

Jak vypočítat daňové přiznání?

Výpočet daňového přiznání se liší v závislosti na tom, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu, zda osoba uplatňuje daňový bonus na dítě apod. Informace, které je třeba vyplnit v daňovém přiznání, však zahrnují:

 • úhrn příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti nebo úhrn zdanitelných příjmů ze zaměstnání,
 • zaplacené pojistné na zdravotní pojištění,
 • nedoplatky zaplacené v souvislosti s ročním zúčtováním zdravotního pojištění,
 • zaplacené pojistné na sociální zabezpečení,
 • nárok na daňovou ztrátu (částka),
 • ostatní nezdanitelné části základu daně,
 • dílčí základ daně,
 • zálohy na daň zaplacené během zdaňovacího období.
 • Výpočet základu daně se obecně provádí odečtením daňových výdajů od zdanitelných příjmů.
shutterstock 1713595069
Foto: Shutterstock.com


Co se stane, když nepodám daňové přiznání?

Pokud nestihnete podat daňové přiznání v termínu, nezoufejte. Finanční úřad drobné zpoždění toleruje. Bez pokut je možné podat přiznání dalších 5 dnů od termínu. Pokud nepodáte přiznání vůbec, pak vás k tomu finanční úřad vyzve a určí vám náhradní termín. Pak následuje pokuta, která se vyměří v poměru k výši stanovené daně, posléze je to 0,05 procent za každý den prodlení.

Pokud máte datovou schránku, pak máte povinnost daňové přiznání přes ni podat. Jinak vám hrozí pokuta až dva tisíce korun.

Čtěte dál!

Dobře bydlet pomáhá STAVOTECH Olomouc 

Covid, inflace, války za humny, energetická chudoba – posledních pár let...

HLASUJTE PRO NEJ INTERIÉR V ČR!

Pokud se zajímáte profesně nebo jen uživatelsky o interiérový design, jistě...

Komentáře

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Oblíbené články

Jak umíchat Aperol Spritz – přísady a poměry

Aperol Spritz je koktejl pocházející z Itálie, složený z...

Hmyz v bytě: Jak se zbavit malého hmyzu v domácnosti

Nežádoucí hmyz v bytě nás může pořádně potrápit. Ale...

Jak udržovat živý plot

Jednou z možností, jak esteticky oddělit zahradu od okolí...